Nasz program

W naszym przedszkolu stosujemy najnowsze metody dydaktyczne, które wspierają zrównoważony rozwój naszych podopiecznych oraz zwiększają efektywność nauki.
 • Program

  Program zajęć odbywających się w naszym przedszkolu staramy się opierać na umiejętnym łączeniu zabawy z nauką. Wierzymy, że taki sposób edukacji dzieci nie zaburza ich naturalnych potrzeb rozwojowych, a jednocześnie sprawia, że w dzieciach od najmłodszych lat kształtuje się przekonanie, że tak naprawdę zdobywanie wiedzy może być wyjątkową podróżą. Chcemy by nasze dzieci z radością doświadczały świata. Chcemy, aby z dnia na dzień uczyły się czegoś nowego i przeżywały emocje, które utwierdzą je w przekonaniu, że nauka nowych, nieznanych przez nich dotąd rzeczy może być ciekawą i niezapomnianą przygodą, a świat, który je otacza jest pełen pytań, zagadek, które co dziennie mają chęć odkrywać.

 • W ramach czesnego oferujemy zatem naszym dzieciom m.in.:

  – realizację podstawy programowej  w oparciu o Metodę Dobrego Startu autorstwa prof. Marty Bogdanowicz, która w założeniu łączy słuch (pracę z piosenką), ruch (zajęcia ruchowe), wzrok (analizę wzorów), dotyk (wodzenie palcem po śladzie), sprawność manualną (kreślenie wzorów); metoda ta w ten sposób wspiera harmonijny rozwój psychomotoryczny dziecka oraz przygotowuje je do nauki czytania i pisania; każde dziecko dostaje dostosowany do swojego wieku podręcznik „Planeta dzieci”, który zawiera  kartę pracy na każdy dzień; po skończonych zajęciach dzieci mogą oczywiście wziąć swoje prace do domu i np. pochwalić się nimi rodzicom,

  – jako, że jesteśmy przedszkolem językowym (polsko – angielskim) zajęcia z języka angielskiego są prowadzone przez naszą Panią lektorkę codziennie w godzinach od 8:00 do  12:00;  w nauce języka angielskiego wykorzystujemy głównie tzn. metodę TPR (Total Physical Response), która polega na nauce języka obcego przez ruch i działanie; istotą techniki TPR jest nauczanie języka w sposób naturalny i podobny do nauki języka ojczystego – najpierw dziecko osłuchuje się z językiem obcym oraz rozwija jego rozumienie, a następnie zaczyna mówić w danym języku; w technice nauki TPR dzieci wykonują określone czynności, o których wykonanie prosi nauczycielka, a które to czynności wymagają ruchu (np. teraz tańczymy, sprzątamy zabawki, myjemy rączki), a z kolei reagowanie na nie ciałem ułatwia dzieciom proces rozumienia, zapamiętywania oraz przyswajania nowego materiału; efektywnej nauce języka angielskiego sprzyja również z pewnością to, iż do naszego przedszkola uczęszczają dzieci z różnych krajów (m.in. Anglii, Indii, Hiszpanii, Ukrainy) i tym samym dzieci w naturalny sposób mają styczność z językiem angielskim przez cały dzień; wszystkie Panie wychowawczynie oraz Panie, które im pomagają w opiece i edukacji dzieci posługują się językiem angielskim na poziomie B1 lub B2;

  – staramy się również umiejętnie pobudzać zmysły naszych dzieci (zmysł równowagi, czucia ciała, dotyku, słuchu, smaku, węchu), gdyż zdajemy sobie sprawę z tego, że prawidłowy rozwój sensoryczny dziecka kształtuje się przez właśnie przez zmysły i ma ogromny wpływ na kształtujący się i dojrzewający układ nerwowy dziecka; prawidłowa integracja sensoryczna sprawia bowiem, że wszystkie napływające z zewnątrz informacje są odbierane i przetwarzane poprawnie co z kolei powoduje, że dziecko potrafi właściwie ocenić otoczenie, w którym się znajduje, a co najważniejsze reakcje dziecka są adekwatne do sytuacji, których doświadcza; z tego też powodu wyposażyliśmy nasze przedszkole w materiały i pomoce dydaktyczne, które pomagają kształtować prawidłowy rozwój dziecka w zakresie integracji sensorycznej (m.in. nasze dzieci mają możliwość korzystania z zaawansowanego toru równoważnego gonge, który naszym zdaniem doskonale się sprawdza w ćwiczeniach rozwijających tzn. motorykę dużą; w przedszkolu korzystamy również z wielu innych pomocy dydaktycznych – paneli, dysków czy też mat sensorycznych; najbardziej jesteśmy jednak dumni z leśnej ścieżki sensorycznej, którą w całości wykonały nasze dzieci);

  – w naszym przedszkolu prowadzimy również zajęcia wspomagające rozwój logicznego myślenia dziecka (m.in. poprzez realizowanie programu “Kodowanie na dywanie “autorstwa Anny Świć); wychodzimy bowiem z założenia, że okres przedszkolny to najwłaściwszy czas, aby umocnić dzieci w przekonaniu, że ich naturalne, twórcze myślenie jest cechą, którą za wszelką cenę powinny w sobie pielęgnować; chcemy, aby nasze dzieci wiedziały, że od punktu A do punktu B jest wiele dróg i każda z nich może być właściwa; najważniejsze naszym zdaniem jest bowiem to, aby nauczyć dzieci indywidualnego i twórczego rozwiązywania problemów; wychodzimy z założenie, że rozwiązując jakieś zadanie lepiej jest się pomylić i spróbować ponownie niż myśleć tylko schematycznie;

  – w procesie dydaktycznym wykorzystujemy również interaktywną ścianę multimedialną Knoocer zapewniającej dostęp do 29 aplikacji wspomagających rozwój dziecka m.in w zakresie kształtowania i udoskonalania jego umiejętności zręcznościowych, matematycznych, graficznych, językowych oraz muzyczno – tanecznych; wszystkie aplikacje dostępne są w dwóch wersjach językowych – polskiej oraz angielskiej,

  –  nasze dzieci korzystają również ze stałej opieki logopedycznej i psychologicznej w zakresie diagnozy.