Opłaty

 • Zapoznaj się z naszym cennikiem

  Zapisy trwają cały rok 🙂
  • czesne za miesiąc

   570 zł – Czesne za pobyt dziecka od godz. 7:00 do 15:00

   570zł/miesięcznie
  • czesne za miesiąc

   670 zł – Czesne za pobyt dziecka od godz. 7:00 do godz. 18:00

   670zł/ miesięcznie
 • Czesne obejmują:

  –  opiekę w godzinach od 7:00 do 18:00,

  – realizację podstawy programowej (edukację matematyczną, przyrodniczą, regionalną, warsztaty plastyczne, rytmikę, poranne zajęcia ruchowo – taneczne),

  – edukację dwujęzyczną – lektorka języka angielskiego uczestniczy w codziennych zajęciach prowadzonych w przedszkolu dzięki czemu Dzieci przyswajają wiedzę w dwóch językach równolegle;  anglista w swojej pracy wykorzystuje przede wszystkim metodę immersji częściowej (early partial immersion), dzięki której Dzieci „zanurzają się” w języku angielskim towarzyszącym im nie tylko podczas zajęć dydaktycznych, ale także w sytuacjach codziennych, takich  jak powitanie, ubieranie się czy też np. sprzątanie zabawek; w swojej pracy lektorka wykorzystuje równolegle metodę TPR (Total Physical Response), która polega na nauce języka przez ruch i działanie; istotą techniki TPR jest nauczanie języka obcego w sposób naturalny i podobny do nauki języka ojczystego – najpierw Dziecko osłuchuje się z językiem oraz rozwija zrozumienie, a następnie zaczyna mówić; w technice nauki TPR Dzieci wykonują prośby, polecenia nauczycieli, które wymagają ruchu, a z kolei reagowanie ciałem ułatwiam im proces rozumienia, zapamiętywania i przyswajania nowego materiału,

 • – warsztaty sensoryczne z elementami sensoplastyki – rozwój sensoryczny to rozwój doznawany poprzez zmysły, czyli sposób w jaki Dziecko w najmłodszych latach uczy się o świecie i o sobie;  umiejętnie pobudzane zmysły (zmysł równowagi, czucia ciała, dotyku, słuchu, wzroku, smaku, węchu) wpływa na to, jak kształtuje się i dojrzewa układ nerwowy Dziecka; prawidłowa integracja sensoryczna sprawia, że wszystkie napływające z zewnątrz informacje są odbierane i przetwarzane poprawnie, Dziecko potrafi właściwie ocenić otoczenie, w którym się znajduje, a co najważniejsze jego reakcje są adekwatne do sytuacji, których doświadcza,

  – rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia – wiek przedszkolny jest najlepszym momentem na podjęcie stymulacji twórczego rozwoju dziecka;  jest to bowiem wiek intensywnego rozwoju wyobraźni, fantazji i zabaw twórczych, okres dociekliwych pytań i poszukiwań własnych rozwiązań; w naszym przedszkolu skupiamy się na dostarczaniu naszym Przedszkolakom metod i technik stymulacyjnych w zakresie tzn. rozwijania myślenia dywergencyjnego, którego cechami są giętkość, płynność, oryginalność – ten cel realizujemy m.in. przez zabawy takie jak tworzenie analogi prostych czyli poszukiwanie podobieństw w zakresie relacji, struktur między dwoma zjawiskami ( „Moja Mama jest jak …, ponieważ … .),  zabawy personalne polegające na wczuwanie się w określony problem, identyfikowaniu się z danym zjawiskiem ( „jestem wodą”, „jestem liściem” ) zabawy korzystające z elementów fantastyki, czyli w praktyce łączenie ze sobą sprzecznych zjawisk, rzeczy, dzięki czemu Dziecko  możne uzyskać nowe, niespotykane rozwiązania ( „Jaki jest ulubiony taniec gór ?”, „Jaki sport uprawia  pianino ?” ), ćwiczenia symboliczne tj. przenoszenie zjawisk, odczuć, rozwiązań problemów na daną dziedzinę aktywności   ( pokaż ciałem „radość” „kwaśność”), zabawy z kodowaniem polegające na uświadamianiu Dziecku, że do rozwiązania jakiegoś zadania, problemu, zagadki może prowadzić wiele tak samo poprawnych i skutecznych metod ( w tym zakresie korzystamy z maty humanistyczno –  matematycznej Edu Sense i realizujemy w naszym przedszkolu program „Kodowanie na dywanie” autorstwa mgr  Anny Świć)

  – stałą opiekę psychologiczną oraz logopedyczną w zakresie diagnozy.

  Oferujemy zniżki dla rodzeństwa!

  Dzienna stawka żywieniowa (śniadanie, drugie śniadanie , obiad, podwieczorek) wynosi 14 zł   (dieta podstawowa)  lub 16 zł w przypadku diety specjalnej (wegetariańskiej, bezglutenowej, bezmlecznej).

 • Opłaty dodatkowe:

  • - jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 300,00 zł
   ( możliwość wpłaty w 3 ratach),
  • jednorazowa opłata wpisowa - 300,00 zł (możliwość zapłaty w 3 ratach)
   - roczne ubezpieczenie dziecka
   (płatne w dacie zapisu dziecka do przedszkola w kwocie - 55 zł, 79 zł lub 139,00 zł rocznie - cena uzależniona jest od wyboru określonego wariantu ubezpieczenia).