Program Nauczania

Dla naszych nowych dzieci stworzyliśmy specjalny program
 • Edukację czterolatków w naszym przedszkolu opieramy na programie „Odkrywam siebie” autorstwa Jolanty Faliszewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej, opartym na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Ogólnym celem edukacji przedszkolnej według autorek jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń, a także przyzwalanie dziecku na rozwój zgodnie z jego indywidualnym programem (tempem, zakresem potrzeb, upodobaniami, rodzajem inteligencji itp.) oraz wyzwalanie w nim postawy twórczej, zdolnej do specyficznego spostrzegania, interpretowania i przekształcania otaczającej rzeczywistości.

  W edukacji pięcio- i sześciolatków stosujemy program „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci” autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej, który jest dostosowany do podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz odpowiada zaleceniom zawartym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. W założeniach programowych główny nacisk położony został na aktywność dziecięcą w różnych jej obszarach: społecznym, językowym, poznawczym, artystycznym, ruchowym i zdrowotnym, co skorelowane zostało z obszarami edukacyjnymi zaproponowanymi przez MEN w podstawie programowej.

  • Edukacja językowa

   W nauce języka obcego kładziemy nacisk na systematyczność, dlatego codziennie prowadzimy lekcje angielskiego. Przyswajanie języka odbywa się w sposób naturalny, a to za sprawą symulacyjnego prowadzenia zajęć po polsku i po angielsku.

   Naszym celem jest skuteczne przygotowanie dzieci do kontynuowania nauki języka angielskiego na późniejszych etapach edukacji szkolnej. Program realizowany jest w każdej grupie od 2- do 6-latków.

   Ponadto na życzenie rodziców uczymy również innych języków obcych, m.in.:

   – niemieckiego,
   – francuskiego,
   – hiszpańskiego,
   – chińskiego.

  • Edukacja matematyczna

   Stosujemy program zwany „Dziecięcą matematyką”, który wprowadza dzieci w świat królowej nauk.

   Według programu istotą wspomagania rozwoju jest mądrze organizowany proces uczenia się dzieci. Dlatego najważniejsze są ich osobiste doświadczenia. To dzięki nim dziecięcy umysł tworzy pojęcia i umiejętności. Doświadczenia są specjalnie dobrane i korzystnie dostosowane do potrzeb dziecka, dzięki czemu przyczyniają się do rozwijania jego myślenia i hartowania odporności emocjonalnej.

   Dzieci w czasie atrakcyjnych zabaw dydaktycznych oraz codziennych czynności zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

   – orientacji przestrzennej, mierzenia długości, ważenia,
   – liczenia, począwszy od liczenia przedmiotów, poprzez liczenie na palcach, aż do sprawnych obliczeń w pamięci,
   – zapisywania działań matematycznych (cyfry, znaki),
   – rozwiązywania zadań z treścią.

  • Edukacja przyrodnicza

   Celem edukacji przyrodniczej jest zbliżenie dziecka do świata przyrody, kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt i roślin, zrozumienie roli człowieka w ekosystemie.

   Program edukacji przyrodniczej rozbudza potrzeby poznawcze dzieci, zwraca ich uwagę na różnorodność otaczającego świata, uczy odczuwania i podziwiania piękna przyrody.

   Podejmujemy się wielu ciekawych zadań, aby zainteresować dziecko światem natury i zainspirować do samodzielnego odkrywania tajemnic przyrody, do których należą:

   – bezpośredni kontakt z przyrodą połączony z obserwacją zjawisk przyrodniczych podczas spacerów i wycieczek,
   – doświadczenia i eksperymenty z wykorzystaniem np. szkła powiększającego, magnesów, mikroskopu i innych pomocy,
   – organizowanie w salach kącików przyrody oraz prace hodowlane i pielęgnacyjne,
   – gromadzenie różnych okazów przyrodniczych,
   – budzenie wrażliwości ekologicznej.

  • Edukacja artystyczna

   Oferujemy pełną gamę zajęć artystycznych (warsztaty plastyczne, ceramiczne, techniczne, balet, taniec towarzyski), podczas których każdy przedszkolak odnajdzie swoją pasję.

   Zależy nam przede wszystkim na rozwijaniu indywidualnych talentów i predyspozycji, wyrażaniu własnych uczuć językiem sztuki, pobudzaniu wyobraźni, kształtowaniu twórczej inwencji dziecka i sprawności manualnej. Wzbudzamy w dziecku zainteresowanie sztuką poprzez poznawanie różnorodnych środków wyrazu artystycznego.

   Często organizujemy wyjazdowe spotkania ze sztuką, np. do teatru. Dzieci biorą udział w przedstawieniach i koncertach, dzięki którym oswajają się z publicznymi występami i zasadami autoprezentacji.

   Dysponujemy specjalnie zorganizowanymi miejscami kreatywności i twórczej ekspresji. Dostarczamy naszym podopiecznym akcesoria, materiały, narzędzia i środki do swobodnej aktywności plastycznej, muzycznej oraz teatralnej.

  • Edukacja zdrowotna

   Naszym celem jest wzbogacanie wiedzy dziecka o zdrowiu własnym i innych, kształtowanie umiejętności dbania o nie oraz promowanie zdrowego stylu życia.
   W ramach prozdrowotnych form aktywności dzieci uczestniczą w:

   • zabawach i grach ruchowych na świeżym powietrzu,
   • zajęciach sportowych (gimnastyka korekcyjna, taniec i balet),
   • zajęciach mających na celu podniesienie wiedzy dzieci o sposobach zapobiegania chorobom oraz przestrzeganiu zasad dotyczących przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.
   Nasi nauczyciele i instruktorzy korzystają z programu ćwiczeń fizjoterapeutki Weroniki Sherborne pt. „Ruch rozwijający”.

  • Profilaktyka logopedyczna

   W ćwiczeniach logopedycznych wspieramy prawidłowy rozwój mowy dzieci. Profilaktyka logopedyczna jest skorelowana z programem edukacji językowej i stanowi jej uzupełnienie.
   Poprzez atrakcyjne dla dzieci zabawy kształtujemy poprawne nawyki związane z sytuacją mówienia. Indywidualne podejście do każdego dziecka umożliwia nam dokładne zdiagnozowanie potrzeb i dobór ćwiczeń przynoszących najlepsze efekty.
   Podczas codziennych grupowych zabaw realizowane są ćwiczenia:

   • oddechowe,
   • narządów mowy (warg, języka, podniebienia miękkiego),
   • słuchowe,
   • artykulacyjne i rozwijające mowę,
   • logorytmiczne.

  • Program „Przyjaciele Zippiego”

   To międzynarodowy program stworzony przez grupę lekarzy, pedagogów i psychologów, który zwraca uwagę na potrzebę poruszania wśród dzieci sfery emocjonalnej.
   Program ten polega na rozwijaniu u dzieci umiejętności społecznych i uczy asertywności, ale przede wszystkim pomaga radzić sobie z pokonywaniem trudności. Zwraca uwagę na potrzeby innych, uczy wzajemnego szacunku, tolerancji i wspierania się.
   Celem programu jest wychowywanie ludzi wrażliwych na innych oraz dążenie do bycia szczęśliwym. Program stosowany jest w grupie 5-latków.

  • Program języka angielskiego

   Jest on oparty na serii podręczników pt. „My Little Island”. Kurs składa się z trzech części przeznaczonych odpowiednio dla 3-, 4- i 5-latków. Jest to opowieść o bajkowej wyspie zamieszkałej przez dzieci i zwierzęta, w trakcie której wprowadzane jest słownictwo z najbliższego otoczenia – mój pokój, moje zabawki, moja twarz itp. Każde dziecko wyposażone zostaje w kolorową książkę i zeszyt ćwiczeń, a także CD z piosenkami oraz CD-rom z grami, zagadkami i krótkimi filmami, które mogą służyć do ćwiczeń w domu i pomagają rodzicom śledzić postępy przedszkolaków.
   Idea kursu zasadza się na różnorodności zabaw ruchowych, ułatwiających dzieciom zapamiętywanie. Nauce języka towarzyszy pluszowa pacynka jednej z postaci z wyspy – wiewiórki Sammy. Wykorzystywane są też plakaty, karty obrazkowe i oprogramowanie interaktywne, tak aby zajęcia były jak najciekawsze i jak najbardziej zróżnicowane.
   W naszych przedszkolach wprowadzane jest również codzienne słownictwo, najczęściej używane wyrażenia zamieniane są na ich angielskie odpowiedniki. Zajęcia językowe odbywają się codziennie i trwają 30 minut, a lektorzy regularnie informują rodziców o przerobionym materiale i postępach dzieci.