Kształcenie Specjalne

  • Od 01.01.2021 zapraszamy również do naszych przedszkoli dzieci z zaświadczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

    Prowadzimy wszelkiego rodzaju zajęcia wspierające, kompensujące i usprawniające rozwój psychofizyczny dziecka, takie jak rewalidacja oraz specjalistyczne zajęcia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów.
    Wszystkim dzieciom zapewniamy stałą opiekę psychologa z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.